Interview

Rettelse: Omkring minuttal 13:00 tales om, hvad man lærer på fonetikstudiet. Der refereres rettelig til, hvad Ruben Schachtenhaufen har fortalt om LINGVISTIK på sin blog om fonetik og fonologi. Klik og kik!

Jeg nåede at optage to længere interviews med Knud om hhv. ekspremer og intonation. Førstnævnte vil nok umiddelbart have appel til de fleste. De har hidtil ikke fandtes i en særlig tilgængelig form, men er nu hurtigt blevet flikket sammen. De fortjener at komme ud nu.
Det er en stor glæde at kunne dele disse fine stunder.

Sørup Akademi og Det Springende Punkt præsenterer:
Omkring ekspremer. Interview med Knud Brant Nielsen, Sørup, 9. februar 2012.
Emnet er lydsymbolik. Varighed: 54:11.

Det skal bemærkes, at interviewet er aldeles ekstemporalt: Knud blev beskudt uden nogen form for forberedelse.
Billedsiden består af stills. De kunne sikkert godt have været flere, mere velvalgte, bedre bearbejdede, men videoen her er færdiggjort kort efter Knuds død, og er ment som en hyldest inden bisættelsen. Ny bearbejdning følger måske senere.

Jeg tror ikke, man behøver at have kendt Knud eller at lytte ret længe for at blive klar over, at vi her bliver vidner til usædvanligt engagement, vid, varme, indsigt og nærvær.
Knud kunne lide at snakke, og det var sjældent, han talte om noget ligegyldigt. Hvis han til en afveksling gjorde, blev det hurtigt væsentligt.
Det ekspressive i sproget var noget, han ofrede meget af sin tid på, og hans formidling er en rig førstegrøde fra et i vores tid braklagt erkendelsesområde.

Æret være hans minde.

Comments