Lydsymbolik

Kr-ekspremer

Ekspremet 'KR~krum'   

Eskpremer er udtryksenheder i sproget.
Knud Brant Nielsen - ophavsmand for tekster og tanker bag denne hjemmeside - døde 28. maj 2013. Han efterlader sig en rig arv af inspiration og en menneskelig varme, som død ikke får bugt med. 
Æret være hans minde!
Henvendelser om denne side kan ske til undertegnede (webmaster).
Som hyldest og vidnesbyrd om nærvær, indsigt, engagement, glæde, klarhed og varme vises et interview med Knud. Klik og kik!
Begrebet eksprem er Knuds påfund, men det er beslægtet med, hvad sproglige fagfolk på engelsk kalder phonesthemes, som Ruben Schachtenhaufen (www.schwa.dk) har oversat til det danske fonæstemer. I skrivende stund er det ikke et område, som mange har beskæftiget sig med. Knud nævner i interviewet Michael AschenbrennerHermann Strehle og Ernst Moll. Se også siden Links/kontakt!

/Skye

Syntesen mellem ST, 'det, der STår' og KR, 'det KRedsformede', eksemplificeret ved en majstang: 
En STang med KRanse!!


St-ekspremer

Ekspremet 'ST~stå/lige'Herunder: Ekspremerne folder sig ud i floraen, se blot på navnene i blomstens anatomi!

FraFrøTilBlomst

Nedenfor: De tre ordklasser belyst af ekspremerne KR og ST. Fra oven: Navneord- udsagnsord- tillægsord (substantiv- verbum- adjektiv):