3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)

3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)        

Η Θεματική Ενότητα «Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα Θέματα (ΙΙΙ)» εστιάζει σε δύο κύριους άξονες: Ο ένας αφορά, σε πρώτο στάδιο, στην εξοικείωση με την έννοια της Βάσης Δεδομένων (ΒΔ). Οι χρήστε αναμένεται να έρθουν σε επαφή με ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (ΣΔΒΔ), την Access του Microsoft Office.

Μέσα από το Σύστημα αυτό, μαθαίνουν να δημιουργούν και να διαχειρίζονται έναν Πίνακα Βάσης Δεδομένων και να τον συνδέουν με άλλους Πίνακες. Τέλος, διδάσκονται οι διάφορες δυνατότητες που έχει ένα ΣΔΒΔ όπως η δημιουργία Φόρμας, Έκθεσης και Ερωτημάτων.

Στο δεύτερο μέρος της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να συνδυάζουν τις εφαρμογές που ως τώρα έχουν διδαχθεί. Πιο συγκεκριμένα, διδάσκονται οι τρόποι με τους οποίους «συνεργάζονται» οι εφαρμογές Word και Excel, Excel και Powerpoint, Access και Excel. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν να αξιοποιούν τη βοηθητική εφαρμογή doPDF, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να μετατρέπουν τα αρχεία doc, xls, ppt σε pdf.

 

 

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 2:36 π.μ.
Comments