5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

Ο εθελοντισμός στη σύγχρονη κοινωνία πολύ συχνά γίνεται αντικείμενο υποτίμησης και παρανοήσεων. Κι αυτό γιατί, ως «κοινωνία πολιτών», υπολειπόμαστε αισθητά στο επίπεδο της κατανόησης, της λειτουργίας του και της δυναμικής του. 
Η θεματική αυτής της ενότητας αποσκοπεί στην ανάδειξη και κατανόηση του ζητήματος του εθελοντισμού μέσα από την αποσαφήνιση βασικών όψεων του φαινόμενου, διαχωρίζοντάς το από άλλα φαινόμενα όπως π.χ. αυτού της «φιλανθρωπίας» ή της «αγαθοεργίας».
Επιπροσθέτως, η Θεματική Ενότητα αυτή επιδιώκει να αναδείξει το σημαντικό ρόλο του εθελοντισμού στην εποχή της κρίσης αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει η τοπική κοινωνία. 
Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι, ανάμεσα σε άλλα, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να κατανοούν το φαινόμενο του εθελοντισμού στις σύγχρονές του διαστάσεις, να συνειδητοποιούν την ανάγκη του εθελοντισμού στην εποχή της κρίσης, να αναγνωρίζουν τον ειδικό ρόλο και τη δυναμική που μπορεί να αναπτύξει η τοπική κοινωνία σε θέματα συλλογικής δράσης και κοινωνικών παρεμβάσεων. 

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 3:01 π.μ.