4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)

Η θεματική ενότητα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας στον χώρο εργασίας απευθύνεται σε όσους έχουν μια αρχική, βασική γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Α2, το οποίο είναι λίγο πιο πάνω από αυτό των αρχαρίων), αλλά επεκτείνεται και σε όσους είναι λίγο πιο προχωρημένοι (επίπεδο Β1, το οποίο είναι αμέσως πριν από αυτό του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Lower). 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να χρησιμοποιούν τον προφορικό λόγο στην Αγγλική γλώσσα για να συστηθούν και να ανταλλάξουν βασικές πληροφορίες γύρω από τον εργασιακό τους χώρο. Θα ασχοληθούν, επίσης, με τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους στην Αγγλική γλώσσα σε σχέση με τον εργασιακό χώρο. 
Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα ασχοληθούν με τη συμπλήρωση πλήρους βιογραφικού σημειώματος στην Αγγλική γλώσσα, με βάση το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο «Europass» και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων για τη Διά Βίου Μάθηση. 

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 2:53 π.μ.