4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου

Σκοπός της ενότητας «Βελτιώνω την ορθογραφία μου» είναι να αποδείξει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να διορθώσει κάποιος την ορθογραφία του!
Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τους βασικούς κανόνες ορθογραφίας και κάποιους κανόνες γραμματικής. Με βάση αυτά, καθώς και με τη βοήθεια του Εκπαιδευτή, θα συνηθίσουν στην αναγνώριση των λέξεων και στη χρήση του σωστού κανόνα στη σωστή περίπτωση. 
Ακόμα και όσοι έχουν απομακρυνθεί εδώ και καιρό από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και έχουν αφήσει για χρόνια τα θρανία, θα μπορέσουν, στην ταχύρρυθμη αυτή ενότητα, να καλύψουν κάποιες απορίες τους. 
Τέλος, θα πετύχουν τόσο να δημιουργούν τα δικά τους σύντομα γραπτά κείμενα με σωστή ορθογραφία, όσο και να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους όσον αφορά στη γραπτή επικοινωνία τους.

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 2:47 π.μ.