2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι

2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι

Η αναγνώριση της αλληλεξάρτησης που χαρακτηρίζει τον πλανήτη και τους κατοίκους του, μας επιτρέπει να δούμε το σπίτι μας από μια ευρύτερη, οικολογική σκοπιά, η οποία δίνει νέες διαστάσεις, προσανατολισμούς και ρόλους στα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του.
Η συνειδητοποίηση, επίσης, της επίδρασης των ανθρώπων στις λειτουργίες του φυσικού κόσμου και η αναθεώρηση της θέσης μας μέσα σε αυτόν, μας καλούν να αναζητήσουμε τρόπους με τους οποίους θα κάνουμε το σπίτι μας πιο σύγχρονο, πιο οικονομικό, πιο οικολογικό.
Πότε λέμε ότι ένα σπίτι είναι οικολογικό; Όταν συμβάλλει θετικά στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, κάνει την καθημερινότητά τους πιο οικονομική και βοηθά στην επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους τους κατοίκους του πλανήτη.
Η Θεματική Ενότητα «Οικολογικές λύσεις για το σπίτι» απευθύνεται σε όλους εμάς που ενδιαφερόμαστε να ανακαλύψουμε νέες ιδέες, πρακτικές και ευκαιρίες για να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής μας, να περιορίσουμε τις σπατάλες και να αναβαθμίσουμε το οικιακό μας περιβάλλον.
Συγκεκριμένα, προσφέρει προσιτές βασικές γνώσεις για το δομημένο περιβάλλον, τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, και το εσωτερικό οικιακό περιβάλλον, υπό το πρίσμα της αειφορίας, και βοηθά στην απόκτηση δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν την ανάληψη δράσεων και υιοθέτηση πρακτικών που βελτιώνουν την υγεία μας, το σπίτι μας και την καθημερινή μας ζωή.

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 2:23 π.μ.