2.2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι

2.2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι

«…εγώ τρέφομαι υγιεινά και έτσι ψωνίζω μόνο βιολογικά. Άσε που με αυτόν τον τρόπο σέβομαι το περιβάλλον…»
«…με τη χημική γεωργία τα έχουν όλα καταστρέψει. Τα πάντα γίνονται για το κέρδος.  Δε σέβονται τίποτα…»
«…η βιολογική γεωργία είναι μία απάτη.. Ξέρεις τι κομπίνες γίνονται; Και σιγά τους ελέγχους που τους κάνουν…»
«…προϊόντα αγοράζω από κάποιον που κάνει ολοκληρωμένη γεωργία. Τους ελέγχουν για τα πάντα και έτσι είμαι ήσυχος. Δεν κάνουν υπερβολές και προφυλάσσουν έτσι το περιβάλλον…»
Σε τέτοιες συζητήσεις όλοι έχουν συμμετάσχει και σίγουρα έχουν άποψη σχετικά με το κατά πόσο η γεωργία σέβεται τους φυσικούς πόρους. Η άποψη αυτή έχει διαμορφωθεί μέσα από διάβασμα βιβλίων, εφημερίδων, εντύπων, μέσα από ενημερωτικές ημερίδες, από ντοκιμαντέρ και εν γένει ενημερωτικές εκπομπές στην τηλεόραση, από φιλικές συζητήσεις με ειδικούς αλλά και από προσωπική εμπειρία. 
Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα έχει ως σκοπό να αναδείξει και άλλες οπτικές γωνίες του θέματος, έτσι ώστε να μην επικροτείται ή αναθεματίζεται η γεωργία ανάλογα με το είδος της (βιολογική, χημική, ολοκληρωμένη κ.λπ.), αλλά να προσδιορίζεται αυτή και η επίδρασή της στους φυσικούς πόρους μέσα από μία σειρά άλλων παραγόντων που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, τον τρόπο σκέψης του, την παιδεία του, την οικονομική του κατάσταση, την πολιτεία, το κράτος κ.λπ. Γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν εκείνες οι αδυναμίες σύμφωνα με τις οποίες ένα τέλειο καθ’ όλα σύστημα καλλιέργειας, σε ό,τι αφορά στο σεβασμό των φυσικών πόρων, μπορεί να εκφυλιστεί και να είναι μόνο κατ’ όνομα φιλικό προς το περιβάλλον.
Με αυτόν τον τρόπο στόχος είναι η παροχή γνώσης για τη γεωργία που σέβεται το περιβάλλον, αλλά και η δημιουργία εναύσματος για έντονες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων για την επίδραση της γεωργίας στους φυσικούς πόρους, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ανθρώπου, με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν φέρει αυτός (παραγωγός, καταναλωτής, πολιτικός, γεωπόνος-δημόσιος λειτουργός, γεωπόνος- ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας, εκπρόσωπος εταιρείας του κλάδου, κ.λπ.).

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 2:19 π.μ.