7.2 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι

H Θεματική Ενότητα «Τσιγγάνοι – Γλωσσικές Δεξιότητες Ι» και το αντίστοιχο διδακτικό υλικό απευθύνεται στα μέλη της κοινότητας των Ρομά που ζουν στην Ελλάδα και επιθυμούν να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα.

Η ενότητα σχεδιάστηκε για ενήλικους εκπαιδευόμενους από το αρχικό επίπεδο μέχρι και το επίπεδο του βασικού χρήστη της γλώσσας. Οι τελικοί χρήστες του αναμένεται να αναπτύξουν εκείνες τις γλωσσικές, επικοινωνιακές και διαπολιτισμικές ικανότητες που θα τους διευκολύνουν να κατανοούν και να χρησιμοποιούν προφορικό και γραπτό λόγο, τυπικό ή φιλικό, για να ανταποκρίνονται σε καθημερινές ανάγκες και καταστάσεις επικοινωνίας, όπως το να παρουσιάζουν τον εαυτό τους και οικεία τους πρόσωπα, να ζητούν και να κατανοούν πληροφορίες που σχετίζονται με τα μέσα μεταφοράς, να διεκπεραιώνουν βασικές αγορές, να κατανοούν και να αξιοποιούν πληροφορίες για την εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα επεξεργαστούν αυθεντικό υλικό όπως αυτό που συναντούν στην καθημερινή τους ζωή: ταμπέλες, συσκευασίες, οδηγίες χρήσης, διαφημίσεις και ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπα, μικρές αγγελίες, προγράμματα, προσκλήσεις, κάρτες, ιστοσελίδες, απλά άρθρα από εφημερίδες ή περιοδικά κ.ο.κ. Μέσα από το είδος του υλικού και την επιδίωξη ενίσχυσης της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης θα υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και βιωμάτων για θέματα της καθημερινής ζωής, ώστε τελικά οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να καλύπτουν αυτόνομα τις ανάγκες επικοινωνίας τους μέσω προφορικού και γραπτού λόγου. 

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 3:24 π.μ.