1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές

1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές

Η επιτυχία ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ενώ συχνά λέγεται ότι δεν υπάρχει «συνταγή επιτυχίας». Ένα από τα πρώτα βήματα στην έναρξη μιας επιχείρησης και σημαντικός παράγοντας για την μελλοντική επιτυχία είναι η εύρεση συνεργατών. Ένας τραπεζικός οργανισμός μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο συνεργάτη για μια επιχείρηση. Ο επιχειρηματίας θα πρέπει να αξιολογεί τα προϊόντα που διαθέτει μια Τράπεζα, να υιοθετεί τις σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές για τη βελτίωση των εργασιών του και να αξιοποιεί επιλογές χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων που του παρέχονται.
Στη θεματική ενότητα «Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές» σκοπός είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις γνώσεις και να βελτιώσουν τις δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές στη δική τους επιχείρηση. Οι ενότητες του προγράμματος επιλέχθηκαν με τη λογική των βημάτων που θα πρέπει να κάνει ο υποψήφιος επιχειρηματίας προκειμένου να αναπτύξει τη συνεργασία του με έναν ή περισσότερους τραπεζικούς οργανισμούς. 
Οι συμμετέχοντες, παρακολουθώντας το επιμορφωτικό πρόγραμμα της θεματικής ενότητας αυτής, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν βασικά τραπεζικά προϊόντα και να αξιοποιούν τις τραπεζικές υπηρεσίες προς όφελος της επιχείρησής τους, να εκτιμούν τα οφέλη και το κόστος των διαφόρων συναλλαγών, να κατανοούν τις σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές και τις δυνατότητες που τους παρέχει η χρήση υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής, να διαχειρίζονται τα χρηματικά τους διαθέσιμα προς όφελος της επιχειρηματικής δράσης τους και να επιλέγουν χρηματοδοτικές λύσεις για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. 

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 1:51 π.μ.