1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών

1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών

H Θεματική Ενότητα Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών απευθύνεται σε γυναίκες άνεργες που αναζητούν ευκαιρίες για εργασία. Γυναίκες οι οποίες πιθανόν χρειάζεται να στηρίξουν οικονομικά την οικογένειά τους, αλλά είτε δεν έχουν δουλέψει στο παρελθόν είτε έχουν απομακρυνθεί από την αμειβόμενη εργασία για αρκετά χρόνια. 
Απευθύνεται ακόμα σε γυναίκες οι οποίες είναι επιφορτισμένες με το διπλό φορτίο των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, που ίσως δεν έχουν αρκετά ή «φρέσκα» εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα ή εργασιακή εμπειρία. Απευθύνεται, τέλος, σε γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ή και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες τις οποίες έχουν αποκτήσει φροντίζοντας τους γονείς, τα παιδιά και το νοικοκυριό τους, που δεν τις έχουν ενθαρρύνει να εργαστούν, χρειάζονται στήριξη για να πιστέψουν στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους, ώστε να βγουν στον επαγγελματικό στίβο σε εποχές κατά τις οποίες η αγορά εργασίας, λόγω οικονομικής κρίσης, είναι δύσκολη κι απαιτητική. 
Εκτιμάται ότι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το διδακτικό υλικό της θεματικής ενότητας θα συμβάλει, ώστε αυτές να προβληματιστούν και να ξαναδούν κριτικά τον εαυτό τους και τον κόσμο της εργασίας προσπαθώντας να βρουν τη «χρυσή» ισορροπία ανάμεσα στην οικογενειακή και την επαγγελματική ζωή. Ακόμα, θα τους δώσει εργαλεία και πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούν να ξεκινήσουν τη δημιουργία μιας δικής τους επιχειρηματικής δράσης ακολουθώντας συγκεκριμένα πρακτικά βήματα, ειδικά όσον αφορά στις κοινωνικές επιχειρήσεις.

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 2:01 π.μ.