6.7 Εργαστήρι μουσικής

Το Εργαστήρι Μουσικής απευθύνεται σε όσες και όσους πιστεύουν ότι η χαρά της δημιουργίας δεν είναι προνόμιο των ειδικών και των «ταλαντούχων» αλλά δικαίωμα όλων μας. 
Ζώντας σε έναν κόσμο ακουώντων, ο ήχος παίζει καθαριστικό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου όσο και στη δημιουργία ατομικής αλλά και συλλογικής πολιτισμικής ταυτότητας (ή πολιτισμικών ταυτοτήτων). 
Για αυτό το λόγο η συμμετοχή στο Εργαστήρι Μουσικής προϋποθέτει την εκτίμηση, την αξιοποίηση και την ανάπτυξη των ακουστικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τις οποίες έχουμε αποκτήσει ως ενήλικες βιώνοντας τον ήχο σε όλες του τις εκφάνσεις. 
Η βιωματική σχέση με τον ήχο ως μουσική προβάλλεται στις επιλογές που κάνουμε και στις προτιμήσεις μας, ως επικοινωνιακό βίωμα αντανακλάται στη χρήση του ήχου στις διαφημίσεις και στις διάφορες μουσικές επενδύσεις, ενώ στην καθημερινότητά μας τον βιώνουμε όπου χρησιμοποιείται η μουσική χωρίς τη δική μας θέληση όπως στα καταστήματα, στο μετρό, στο ταξί ακόμα και στα τηλέφωνα. 
Στο Εργαστήρι Μουσικής επαναδιαπραγματευόμαστε την έννοια της Μουσικής, τα μουσικά όργανα και τέλος την κατασκευή μουσικών οργάνων με απλά υλικά συνδυάζοντας τη χαρά της χειρωνακτικής δημιουργίας, ενός υλικού αποτελέσματος και της μουσικής πράξης, μιας άυλης διαδικασίας.
 Όλα όσα έχουν μελετηθεί κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου Μουσικής εμπεδώνονται και σωματοποιούνται μέσω βιωματικών ασκήσεων και project πράξης και έκφρασης. Επομένως, δεν απαιτούνται «μουσικές γνώσεις» ούτε και κατασκευαστικές δεξιότητες αλλά όρεξη και κέφι για δημιουργικό παιχνίδι, βασικό παράγοντα ανάπτυξης της γνώσης.

ĉ
Kate 7xia,
3 Μαΐ 2014, 3:12 π.μ.