Seminarium


This site is not updated anymore. For information about the Group of Behavioural Ecology, Institute of Environmental Science, UJ, visit our new site:
https://www.researchgate.net/lab/Group-of-Behavioural-Ecology-Michal-Woyciechowski

EKOLOGIA POPULACYJNA I ZAGADNIENIA POKREWNE

Poniedziałki, godz. 15:00

 Sala 1.1.3 (sala 3, w segmencie 1, na piętrze 1)

w Instytucie Nauk o Środowisku UJ, przy ulicy Gronostajowej 7dnia 29 maja 2017 roku

Sylwia Mazgaj

„Choroby i pasożyty pszczół”

Goście mile widziani.

Uwaga magistranci - obecność obowiązkowa!

 

Ciekawe linki:

BBC/NATURE (O pracy M. Woyciechowskiego i  K. Kuszewskiej)

NATURE (Scientific Communication) 

KOSMOS

PLAN SEMINARIÓW

29-05-2017
Sylwia Mazgaj "Choroby i pasożyty pszczół"

22-05-2017
Magdalena Gajur "Postępujące z wiekiem zmiany wybranych parametrów anatomicznych robotnic rebeliantek w rodzinie pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)"

15-05-2017
Ewa Ciemięga „Telitokia u pszczół z rodzaju Apis”

8-05-2017
Izabela Bielska "Biologia i ekologia trzyszczy"

24-04-17
Maciej Barczyk „Tajemnice termoregulacji mrówek kleptomanek w tropikalnym lesie deszczowym w Kostaryce”

10-04-17
Monika Ostap „Możliwości reprodukcyjne rebelianckich robotnic u pszczoły miodnej”

3-04-17
Michał Filipiak "Jakość pyłku może ograniczać rozwój pyłkożercy: stechiometria ekologiczna murarki ogrodowej"

20-03-17
Bernadeta Nowak „Anhydrobioza u niesporczaków”

13-03-17
Sylwia Mazgaj "Czy pszczoły kierują się smakiem przy wyborze pyłku?"

06-03-17
Krzysztof Miler "Żerowanie dwóch współwystępujących gatunków drapieżnych larw z lasu deszczowego na Borneo"

27-02-17
Wiktoria Rojek "Starzenie się robotnic pszczoły miodnej Apis mellifera"

23.01.2017
Karolina Kuszewska „Wpływ emocji na podejmowanie decyzji u pszczoły miodnej”

16.01.2017
Kinga Górniak "Czy rośliny mogą pomóc w walce ze schistozomatozą - poważnym zagrożeniem parazytologicznym Afryki?"

9.01.2017
Sylwia Mazgaj "Pasożytnictwo reprodukcyjne robotnic pszczoły miodnej”

19.12.2016
Bernadeta Nowak „Barkoding i narzędzia taksonomii integratywnej w taksonomii gatunków niesporczaków”

12.12.2016
Joanna Sulich „Wpływ dróg leśnych i ich skrzyżowań na sposób przemieszczania się i znakowania terytorium przez wilki”

5.12.2016
Marta Gryzło
„Wpływ prenatalnej komunikacji na rozród potomstwa u zeberek”

28.11.2016
Maciej Barczyk
„Interakcje mrówek i palm w tropikalnym lesie deszczowym północnego Borneo”

21.11.2016
Klaudia Ścisły
"Wpływ wydzielin larwalnych (Lucilia sericata) na remodeling ran przewlekłych"

14.11.2016
Monika Ostap
"Wpływ intensywnego użytkowania łąk na liczebność i różnorodność zapylaczy" (odwołane)

7.11.2016
Magdalena Gajur
„Wpływ pasożytów na funkcjonowanie pszczoły miodnej”

24.10.2016
Krzysztof Miler "Możliwości poznawcze larw mrówkolwa"

17.10.2016
Wiktoria Rojek „Możliwości reprodukcyjne rebelianckich robotnic u pszczoły miodnej”

10.10.2016
Justyna Kierat „Orientacja wewnątrz gniazda u dorosłych osobników murarki ogrodowej (Osmia bicornis)

13.06.2016
Joanna Palka
„Wpływ mutacji indukowanych na dostosowanie samic Tribolium castaneum”
Gaja Rupala
"Powody i skutki konfliktu ludzi z dzikami europejskimi(Sus scrofa) na obszarze zurbanizowanym w rejonach natywnych"

6.06.2016
Tomasz Gaczorek
„Wpływ precyzji oszacowań parametrów dyspersji osobników na ocenę efektywnej izolacji ich siedliska”
Justyna Ślęzak
"Użytkowanie przestrzeni miejskiej przez nietoperze (Chiroptera) na przykładzie dwóch rzek miasta Krakowa: Wisły i Rudawy"

30.05.2016
Magdalena Halamoda
„Wpływ precyzji oszacowań parametrów dyspersji osobników na ocenę efektywnej izolacji ich siedliska”

23.05.2016
Paulina Kuś
"Dyspersja modraszka telejusa i modraszka nausithousa w metapopulacji izolowanej fizyczną barierą"

16.05.2016
Anna Kucik
"Stan populacji chronionych motyli modraszków w obszarze Natura 2000 - Torfowisko Wielkie Błoto"

9.05.2016
Marta Śliwa
"Wpływ zanieczyszczenia metalami ciężkimi na zapylanie roślin kwiatowych"


25.04.2016
Wiktoria Rojek
"Fizjologia reprodukujących się robotnic pszczoły miodnej Apis mellifera"

18.04.2016
Karolina Kuszewska
"Imprinting genomowy u pszczoły miodnej"

11.04.2016
Magdalena Gajur
"Wpływ analogu hormonu juwenilnego na funkcjonowanie pszczoły miodnej "

4.04.2016
Monika Ostap
"Reprodukcja robotnic u pszczoły miodnej Apis mellifera"
Joanna Palka
"Wpływ mutacji indukowanych na dostosowanie samic Tribolium castaneum"

21.03.2016
Gaja Rupala
„Konflikt ludzi z dzikiem euroazjatyckim (Sus scrofa) w Polsce i na świecie”


7.03.2016
Tomasz Gaczorek
„Wpływ mutacji na dostosowanie samców trojszyka gryzącego (Tribolium castaneum)”

2016.01.25

Karolina Kuszewska
"Wpływ warunków wychowu larw na niereprodukcyjny podział pracy u robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)"

2016.01.18
Wiktoria Kowalińska
"Możliwości reprodukcyjne rebelianckich robotnic u pszczoły miodnej" 

2016.01.11
Krzysztof Miler
" Efekt placebo u pszczoły miodnej "

2016.01.04
Justyna Ślęzak
"Aktywność nietoperzy przy ujściu rzeki Rudawy wewnątrz aglomeracji miejskiej Krakowa – badania wstępne"

2015.12.21
Gaja Rupala
"Kooperacja kruków"

2015.12.14
Monika Ostap
"Reprodukcja robotnic pszczoły miodnej Apis mellifera podczas rójki"

2015.12.07
Magdalena Gajur
„Starzenie się u owadów społecznych”

2015.11.26
Justyna Kierat
„Zmiany wielkości ommatidiow”

2015.11.23
Marta Śliwa
„Wpływ metali ciężkich na zapylanie roślin kwiatowych”

2015.11.16
Anna Kucik
„Wykorzystanie zasobów przez zagrożony gatunek Maculinea nausithous”

2015.11.09
Paulina Kuś
„Wpływ częstotliwości koszenia łąk na zagrożone motyle Maculinea teleius”

2015. 10. 26
Magdalena Halamoda
„Znaczenie matriksu dla izolacji pofragmentowanych siedlisk”

2015. 10. 19
Krzysztof Miler
„Mechanizm i regulacja zachowań ratunkowych mrówek”

2015. 10. 12
Karolina Kuszewska
„Wpływ asocjacyjnego uczenia się na wybór strategii żerowania u larw mrówkolwa (Myrmeleon bore)

2015. 10. 5
Wiktoria Rojek
„Wpływ temperatury w czasie rozwoju preimaginalnego na wybrane parametry morfologiczne i anatomiczne postaci dorosłej pszczoły miodnej Apis mellifera”
Ewelina Baran
„Górne zmiany zasięgu motyli w Republice Czeskiej: efekty zmian klimatu wykryte w skali regionu"
Anna Trzaska
"Ekologiczne konsekwencje ostatnich zmian klimatu”