Strona głównaWitam na stronie kursu:


ICT for Collaborative, Project-Based, Teaching and Learning


organizowanego przez  Smart Solution Ltd.

w dniach 22 sierpień - 28 sierpień 2010

Kurs finansowany jest ze środków projektu Comenius - Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej

FOLDER
Kurs współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu "Uczenie sie przez całe życie".
Odpowiedzialność za treść ponosi wydawca.
Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie publikowanych tu informacji w jakikolwiek sposób.