Έρευνες/Εκδόσεις

Σε εξέλιξη ευρίσκονται τα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΙΦ:

Έρευνα 5: Η έμφυλη διάσταση της ανεργίας: Απόψεις και στάσεις της νεολαίας, των εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων. Δημόσια παρουσίαση ευρημάτων αναμένεται την  Άνοιξη 2015.

Έρευνα 6: Η έμφυλη διάσταση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ -  στάσεις, απόψεις, στερεότυπα της φοιτητικής κοινότητας (2014). Αναμένεται να συμπληρωθεί το 2016.

Έρευνα 7: Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO για την Ισότητα και την Ενδυνάμωση των Φύλων του Πανεπιστημίου Κύπρου διεξάγει έρευνα με θέμα: Βουλευτικές Εκλογές 2006-2016: Οι έμφυλες προτιμήσεις των Κυπρίων ψηφοφόρων. Τα ευρήματα αναμένεται να  ανακοινωθούν τον Νοέμβριο 2016.