Επικοινωνία


Διεύθυνση
    Ιθάκης 17
    2400 Έγκωμη
    Κύπρος
Τηλέφωνo    
    +357-22358580
Fax
    +357-22353336
email
    info@ekif.org