Μέλη

Δρ Δανάη Λόρδου-Κασπαρή


Η Δανάη Λόρδου-Κασπαρή είναι πτυχιούχος μαθηματικός του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων Master of Education (M.Ed.) και Doctor of Philosophy (Ph.D.) του University of Wales, U.K. 
Υπηρέτησε για 34 έτη (1972-2006) στο Τμήμα Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,  από τις θέσεις της καθηγήτριας μαθηματικών, της βοηθού διευθύντριας, της επιθεωρήτριας μαθηματικών και της πρώτης λειτουργού εκπαίδευσης. Υπηρέτησε επίσης, με απόσπαση, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (1993/94) και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (1994/95).  

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας φύλου. Έχει εκδώσει δύο βιβλία και έχει συμμετάσχει στη διεξαγωγή ερευνών και μελετών που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεικτικά αναφέρονται: Structures of Education and Training Systems in Europe 2009/2010; National Testing of Pupils in Europe: Objectives, Organisation and Use of Results (2009) and  Responsibilities and Autonomy of Teachers (2007).
Από το 2008 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της ερευνητικής ομάδας του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου.Δρ Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου


Η Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικής, καθώς και Διδακτορικού Διπλώματος Φιλοσοφίας από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Επίσης κατέχει το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση και το Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Έχει εργαστεί ως Ειδική Επιστήμονας στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης. Από το 2004 είναι Καθηγήτρια Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη θεματική ενότητα «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» και από το 2008 και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου στην ίδια θεματική ενότητα. Είναι επιστημονική συνεργάτιδα και αξιολογήτρια σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και έχει διδάξει ως επιμορφώτρια σε πολλά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών και στελεχών της διοίκησης. Από το Σεπτέμβρη του 2008 εργάζεται ως Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις διαδικασίες του προγραμματισμού και της λήψης αποφάσεων, στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, στην εισαγωγή καινοτομιών στα σχολεία  και στη ΔΟΠ. Έχει δημοσιεύσει δύο βιβλία, άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συμμετέχει με εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.Δρ Παναγιώτης Λουκά

Ο Δρ. Παναγιώτης Λουκά κατέχει Πτυχίο Επιστημών Αγωγής (Δημοτική Εκπαίδευση) (1998) από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και έχει σημαντική διδακτική εμπειρία σε δημόσια δημοτικά σχολεία της Κύπρου. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο MSc in Educational Research από το University of Manchester (2000) και διδακτορικό τίτλο (PhD) στη Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (2010). Ο Δρ. Παναγιώτης Λουκά είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Frederick από το 2011.  Η διδακτορική του διατριβή επικεντρώθηκε στη επιστημονική επιχειρηματολογία εκπαιδευτικών σε περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενα από τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Από το Μάρτιο του 2012 εκπροσωπεί την Κύπρο στη Δράση WEBDATANET του Ευρωπαϊκού Προγράμματος COST, ένα διεπιστημονικό δίκτυο ερευνητών που ασχολούνται με τη συλλογή δεδομένων μέσω και από το διαδίκτυο. Συμμετείχε παράλληλα και στο Έργο ICTeESD που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus – Virtual Campuses, στο πλαίσιο του οποίου εργάστηκε στην ανάπτυξη ενός εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος  μέσω διαδικτύου, και εκπαιδεύτηκε στην εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω διαδικτύου. Ο Δρ. Λουκά είναι Μέλος της Επιτροπής για τα Εξ Αποστάσεως Προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick και διδάσκει μαθήματα διδακτικής των φυσικών επιστημών και μεθοδολογίας εκπαιδευτικής έρευνας σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Επιστημών Αγωγής. Πριν ενταχθεί στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Frederick εργάστηκε ως ερευνητής και διοικητικός λειτουργός στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κυπριακής Δημοκρατίας και συντόνιζε έργα αξιολόγησης και ελέγχου, για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας, των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ο Δρ. Λουκά είναι μέλος σε τοπικές, πανελλήνιες και διεθνείς επιστημονικές ενώσεις. 

Ο Δρ. Λουκά είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) από το 2011. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ικανότητα επιστημονικής επιχειρηματολογίας μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, καθώς επίσης και σε καινοτόμους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας και της μάθησης στις φυσικές επιστήμες. Τέλος στα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εμπίπτουν και οι διαφορές μεταξύ των φύλων στις στάσεις απέναντι στις φυσικές επιστήμες. Εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε τοπικά, πανελλήνια και διεθνή συνέδρια.