Početna


Elektronsko izdavaštvo (engl. electronic publishing, e-publishing) je oblast koja se odnosi na digitalnu publikaciju elektronskih knjiga, magazina i članaka i razvoj digitalnih biblioteka i kataloga. U naučnom izdavaštvu se smatra da se naučni časopisi ubrzano zamenjuju elektronskim izdavaštvom. Takođe postaje uobičajena distribucija knjiga, magazina i novina putem tablet uređaja. Istraživanje tržišta ukazuje da će polovina cirkulacije svih magazina i novina biti putem digitalne distribucije do kraja 2015. godine i da će se polovina svih čitanja u SAD obavljati bez papira do 2015. Elektronsko izdavaštvo je uglavnom povezano sa distribucijom putem Interneta, ali postoje i elektronske publikacije kao što su CD/DVD enciklopedije za koje internet nije potreban. Elektronsko izdavaštvo je sve popularnije u delima fikcije kao i u naučnim člancima. Tim putem se čitaju knjige manje poznatih autora koji se smatraju neprofitabilnim kao i knjige koje se ne mogu naći u standardnim knjižarama.

Elektronsko izdavastvo