Q&A 213  
"Tyto modlitby" - Pečať živého Boha
STRÁNKA "JEŽIŠ KRISTUS VARUJE ĽUDSTVO" (7)

 OTÁZKA:      Dotaz na "Ježiš Kristus varuje ľudstvo" - "Tyto modlitby" - Pečať živého Boha 


Chvála Kristu,
 
nedávno jsem se setkal s výše uvedenou webovou stránkou ["Ježiš Kristus varuje ľudstvo"]. Rád bych se Vás zeptal, zda mohu přispět k obrácení hříšníků, začnu-li se modlit tyto modlitby? Co znamená pečeť živého Boha (351, 362) ?
 
Předem Vám děkuji za odpověď
Martin


 ODPOVEĎ:  10. apríl 2012 o. Eirene  

Chvála Kristu,

Nuž vezmite si sedem býčkov a osem baránkov, choďte k môjmu služobníkovi Jóbovi a obetujte za seba celopal! A môj služobník Jób sa za vás pomodlí. Na neho budem mať ohľad a nepostihnem vás súžením, lebo ste o mne nehovorili pravdivo ako môj služobník Jób. Jób 42:8

Veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Jak 5:16

V katolíckej viere niet pochybností o tom, že modlitba za obrátenie hriešnikov je účinná a má veľký význam. Vyššie citáty z Písma som len narýchlo vybral, aby som poukázal, že modlitba jedného človeka za iného má význam aj podľa Písma. Nie sú to zrovna citáty za "obrátenie hriešnikov", ale v katolíckej viere, opakujem, niet žiadnych pochybností, že modliť sa za obrátenie hriešnikov má význam, teda že Boh tie modlitby použije na to, aby ich obrátil. 

Tu vlastne vidím jeden takýto citát, ktorý potvrdzuje účinnosť modlitby za obrátenie hriešnikov:

Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Jak 5:14n

Je to jedno z tajomstiev katolíckej viery, totiž skutočnosť, ako môže niečia spása závisieť od mojich (či niekoho iného) modlitieb. Proste tu nám náš rozum stroskotáva a ďalej sa pohnúť nemôže. Buď túto skutočnosť prijmem vierou alebo nie. Teda buď verím alebo neverím v túto katolícku pravdu, ktorú nám Boh zjavil. Kde zjavil? Nuž napríklad aj vo vyššie uvedených citátoch zo Svätého písma.

Panna Mária prosí vo Fatime o modlitby za obrátenie hriešnikov a sľubuje, že ak sa pobožnosti (modlitby, - ruženec), ktoré Boh žiada budú konať, "mnohé duše sa spasia". 


A teraz, aby som odpovedal presne na Vašu otázku: "zda mohu přispět k obrácení hříšníků, začnu-li se modlit tyto modlitby?".

Moja prvá odpoveď už odznela v tom, čo som tu teraz už napísal: ÁNO, MÁ ZMYSEL MODLIŤ SA ZA OBRÁTENIE HRIEŠNIKOV.

Moja druhá reakcia je v tom, že sa musím spýtať: 

Čo máte na mysli, keď sa pýtate a hovoríte "TYTO MODLITBY"?

Stránka "Ježiš Kristus varuje ľudstvo" obsahuje asi 400 posolstiev, pričom jedno posolstvo predstavuje možno 2-3 strany v nejakej knihe. Teda spomenutá stránka predstavuje asi 1000 stranovú knihu. Nuž chápete, že ak mi takýchto otázok, ako ste mi Vy poslali, príde iba 10, to by som musel preštudovať 10 tisíc stránkovú knihu? Kde by som takto došiel?! Vysokoškoláci majú čo robiť, aby za jeden semester preštudovali 1000 strán učiva. Či nie? 
Preto ja naozaj neviem, čo myslíte pod "tými modlitbami". (Prosil by som vždy konkrétne otázky s konkrétnymi linkami, - trvalo mi dosť, kým som v tej domotanej stránke našiel napríklad posolstvo č. 362, na ktoré sa pýtate.)

Pripúšťam, že ste si zrejme nevšimli, ale ohľadom stránky "Ježiš Kristus varuje ľudstvo" som sa už vyjadril veľmi jasne. Jasne som povedal, že táto internetová stránka ako taká podľa mňa rozhodne NIE JE OD BOHA. Venoval som sa jej niekoľko dní a, aspoň pre mňa samého, som našiel vyše hlavy argumentov, že za tou stránkou nie je Boh Ježiša Krista. 

Preto v kontexte tej stránky nemá žiadny význam ani skúmať, čo "oni" myslia pod "pečaťou živého Boha".
To je moja odpoveď na Vašu druhú otázku.
Avšak odpoviem, že Sväté písmo hovorí o "pečati živého Boha" (Zjv 7:2, 9:4). 
Osobne nepochybujem, že táto pečať, ktorá sa v Zjavení sv. Jána spomína, je KRÍŽ.

o. EireneKto chce (prípadne nechce) dostávaťemailom nové príspevky z tejto stránky, nech to dá vedieť (email je v logu hore)

Comments