Bože, ďakujem ti, že nie som ako Kotleba.

o. Eirene (Miroslav Čajka, C.Ss.R.)
Nedeľa, 10. február 2019

Dnešná nedeľa sa v našom východnom obrade nazýva Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. Evanjelium znie takto:

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo: "Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: "Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám." Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: "Bože, buď milostivý mne hriešnemu." Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený." (Lk 18:9n)

Pred chvíľou som čítal diskusiu na Postoji k článku "Sekretár KBS ocenil postoj Fica, Danka a Kotlebu k návrhu o potratoch", kde akási Kristína nemá žiadny problém dávať prirovnania na pána Kotlebu v zmysle "masový vrah" a podobné. Nedalo mi to a zareagoval som na to takto:

Vidím, že Vy ste expertka na Kotlebovo svedomie. Ja ho osobne poznám a tie veci, z ktorých ho obviňujete som u neho ani náznakom nevidel. Takže prosím dajte jeho konkrétne slová, kde sa hlásil ku fašizmu a nacizmu a neľudsky sa vyjadroval o Rómoch (presný citát). Lebo tak hnusne, ako sa Vy tu o ňom vyjadrujete a súdite ho, tak som nevidel, aby sa on o druhých vyjadroval. Ak aj sa niekde nie dokonale v minulosti vyjadril, tak určite Vás už v drzosti nepredbehne: porovnávať ho s masovým vrahom, s tým, ktorý znasilňuje deti, fašista, zlodej… maximálne budete kamaráti.
Nezabudnite sa, - a možno ste to už sto krát urobili, - v kostole pomodliť: "Bože, ďakujem ti, že nie som ako Kotleba."
Ja som u neho apeloval, aby sa postavil proti potratom a on mi dal sľub, čo potvrdil aj pred svedkami, že bude proti potratom bojovať. Ani nie všetci jeho ľudia mali jasno v tejto otázke, takže je to hlavne on, ktorý to potiahol. Keby nebol on, nebol by ani ten ďalší zákon o potratoch. Ale Vy pre neho máte len pľuvance. Ak nechceme byť farizeji, tak pánovi Marianovi Kotlebovi treba poďakovať NA PRVOM MIESTE. 
Kde boli všetci kresťania doteraz? A kde sú aj teraz? A kde ste Vy? Čo ste urobili v tomto smere? Akurát tak diablovi nahrávate. 
Či nepovedal Ježiš, že prostitútky a Kotleba vás, "múdri" kresťania, predbehnú do neba? Ja viem, že to povedal. Ja to aj vidím na mnohých prípadoch. 
Na spoveď!!!!!!!
Ja som sa osobne poďakoval aj pánu Vašečkovi, že AJ on podal zákon, ktorý sa snaží umenšiť denno denné vraždenie tých najnevinnejších.
Podľa Vás a Vám podobných najmenšie zlyhanie či nedokonalosť v kresťanskej láske, povedzme zlé alebo tvrdšie slovo, je na tej istej úrovni ako trhanie rúk, nôh, hláv… v tele ženy (matky?).
Spamätajte sa!

Farizej v evanjeliu si bol istý sebou samým, svojou zbožnosťou a dobrotou. Ale Ježiš hovorí, že farizej odišiel NEOSPRAVEDLNENÝ, čiže ako syn zatratenia. 
Ján Krstiteľ farizejom hovorí "Hadie plemeno". 
A Ježiš? Ten sa vo svojom súde iste nemýlil, keď povedal o farizejoch, že nevojdú do nebeského kráľovstva, že sú obielené hroby plné mŕtvolných kostí a nečistoty, že ho chceli zabiť, že sú pokrytci, že sa budú zodpovedať za vyliatu krv, a jednoducho, že im bude BEDA!
Tragikomédia tohto evanjelia je aj v tom, že ten farizej mal VEĽMI VEĽA PRAVDY. A najviac pravdy mal v tom, keď povedal "Bože, ďakujem ti, že nie som ako tento mýtnik." 
ON NAOZAJ NEBOL AKO MÝTNIK, lebo mýtnik bol ospravedlnený a farizej neospravedlnený.