STRÁNKA "JEŽIŠ KRISTUS VARUJE ĽUDSTVO" - Pravá? (2) OTÁZKA: 31. jan. 2012     


Slava Isusu Christu

Otče kamarátka mi poslala jednu stránku o tzv. Varovaní 
   
co si o tom myslite? da sa tomu verit?

Ďakujem ODPOVEĎ:                                  


Slava na viki!

Ahoj Pat!

Nejako sa to s tou stránkou v tých dňoch rozsypalo!

Tu na nižšej linke je moja prvá reakcia na túto stránku, avšak je to ohľadom 325. "posolstva" (ohľadom Fatimy a infiltrovania), nie ohľadom "posolstva" o varovaní.


Na tejto linke je vlastne moja odpoveď na Tvoju otázku. Keďže moje reakcie a myšlienky som písal tak ako mi prichádzali na um, mnohým mohla ujsť podstata toho, čo som chcel povedať. Preto to tu zhrniem a trochu aj rozšírim (aj o to Varovanie):

+++++++++++

V 325-tom posolstve sa tvrdí: 


"Prečo moja cirkev pociťovala potrebu potláčať pravdu… to vie len ona sama" Už toto jedno by stačilo na dôkaz proti hodnovernosti tohto posolstva. Mám chuť sa znovu rozpísať, ale budem sa držať len najpodstatnejšieho. Uvediem tu všetko z onoho posolstva ohľadom CIRKVI:


Uznanie Mojich Božích zásahov... bolo Mojou cirkvou po mnoho rokov odsúvané stranou. [Z kontextu je jasné, že pravda bola odsúvaná]

Počiatočná ignorancia a ponižujúce zaobchádzanie zo strany Mojej cirkvi boli údelom každého pravého vizionára, patriaceho Mne a Mojej Matke.

Katolícka cirkev je tou pravou cirkvou

Tak veľa klamstiev bolo prezentovaných... falošnými cirkevnými vodcami

Prikázania Môjho Otca nie sú už všeobecne uznávané, dokonca ani medzi kresťanskými cirkvami.

No napriek tomu Moja cirkev nikdy nekáže o závažnosti hriechu.

Moje cirkvi na celom svete nekážu (plnú) pravdu.
(V angličtine slovo "plnú" nie je. Asi aj prekladateľovi do slovenčiny sa to zdalo prituhé vyjadrenie a tak, v dobrej vôli, sa to týmto slovom snažil zmierniť.)


Svätý Pavol hovorí, že Cirkev je stĺp a opora pravdy:

ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. (1 Tim 3:15)

Brány pekelné Cirkev nepremôžu. Ak by Cirkev mohla hlásať bludy, ak by sa mohla postaviť proti pravde, ak by mohla nehlásať pravdu, tak v tom momente by bola premožená pekelnými bránami. Ak by mohla potláčať pravdu, už by bola premožená.

Všimni si ten CHAOS v tomto posolstve ohľadom cirkvi: Moja cirkev - Katolícka cirkev je tou pravou cirkvou. - Falošnými cirkevnými vodcami. - Kresťanskými cirkvami. - Moje cirkvi. - Kresťanské cirkvi.

O Marxovi bolo napísané:
"To, čo učím je diabolská zmes, takže si každý môže vybrať, čo sa mu hodí." Presne toto je v tomto CHAOSE vyjadrovania sa o Cirkvi. Podľa môjho názoru to je aj cieľom tohto "posolstva" (lepšie: tých, ktorí sú za tým):

Urobiť zmätok v ľudských dušiach ohľadom jasného učenia o Kristovej Cirkvi, teda o katolíckej Cirkvi. A zdiskreditovať neomylnú Cirkev, pričom Jej neomylnosť nahradiť "neomylnosťou" údajných súkromných zjavení (či laikov). 

Ak si niekto myslí, že to nie je chaos PROTIREČENÍ, nech by skúsil dať, na základe textu daného posolstva, celou vetou odpoveď na takéto otázky:

Ak "Katolícka cirkev je tou pravou cirkvou", ktorá to cirkev cíti potrebu potláčať pravdu?
Ak "Katolícka cirkev je tou pravou cirkvou", ktorá cirkev má falošných vodcov?
Sú kresťanské cirkvi a katolícka Cirkev jednou a tou istou Kristovou Cirkvou? - Ak "nie", prečo sa od kresťanských nekatolíckych cirkví OČAKÁVA hlásanie pravdy či prikázaní Otca?
Ak "Katolícka cirkev je tou pravou cirkvou", je to ona, ktorá nikdy nekáže o závažnosti hriechu, alebo nejaká iná "Moja Cirkev" v rámci iných "Mojich cirkví"?
Ak "Katolícka cirkev je tou pravou cirkvou", prečo na celom svete nekáže pravdu?! - Alebo sa to nemyslí na katolícku Cirkev, ale na ostatné "cirkvi"? Ale ako potom môže Boh označiť aj ostatné cirkvi ako "Moje", ak nehlásajú pravdu?!
 
Nezmyslu niet konca!
A toto že má byť Božie posolstvo? 
Mám úplne zaprieť svoj rozum i katolícku vieru?

Toto je to najhlavnejšie, na čo som v "posolstve 325" chcel poukázať.

++++++++++

Čo sa týka VAROVANIA

Moja prvá reakcia na "posolstvá" o Varovaní, ktoré má prísť, bola, že veď to všetko je odkopírované z Garabandálu (zjavenia v Garabandále boli 1961-1965). 

Bol som zvedavý, či stránka "Ježiš Kristus varuje ľudstvo" (o ktorej sa bavíme), či obsahuje aspoň zmienku o tom, že Varovanie bolo dané už v Garabandále. 

Moje zistenie? - Zistil som, že Garabandál je na tejto stránke spomenutý a to v pozitívnom význame. Znamená to, že táto stránka uznáva Garabandálske zjavenia za pravé.

Avšak tu "posolstvo" udáva, že ho zažijú všetci starší ako 7 rokov. Avšak garabandálski vizionári tvrdia, že ho zažijú aj deti, ktoré ešte ani rozum neužívajú.

NUŽ ZNOVU PROTIREČENIE!!!

A čo si protirečí to nie je od Boha.

Tu je linka o Garabandale (pre slovenčinu klikni slovenskú vlajku). 


Poznám osoby za touto linkou, lebo som bol v Kanade s týmito osobami niekoľko rokov. Sú to naozaj hodnoverné informácie o Garabandale. Dokonca Joe Lomangino a Hiacinta [Jacinta] boli v našej slovenskej katedrále (Toronto) prezentovať Garabandál.

Špecifická linka o Varovaní a Zázraku (v slovenčine) je tu:

http://www.ourlady.ca/translations/Slovak/VarZazrak.htm

++++++++++++

Linku "Ježiš Kristus varuje ľudstvo" vidím v tom zmysle, že je tam veľa pravdivých vecí pozbieraných z rôznych uznaných alebo dôveryhodných zjavení (preto je tá linka pomerne príťažlivá, populárna). Ďalej sú na nej veci o vážnych udalostiach a situáciách, ktoré sa v katolíckej Cirkvi nachádzajú. Ale mnohé veci sú pomenené, domyslené, vymyslené, zavádzajúce.

Jedným slovom táto linka obsahuje veľa materiálu zo skutočných zjavení (tak to vídím), ale všade je v nej zamiešaný aj poriadny jed. 

Kto si s chuťou dá dobrej polievky, keď vie, že je v nej dosť jedu?

Takže toľko z mojej strany.

Žehnám všetkých. 

o. Eirene

PS: Jestvuje aj vynikajúce video o Garabandále v slovenčine, ktoré sme kedysi predávali vo vydavateľstve Misionár v Michalovciach.
Tu je na internete:Kto chce (prípadne nechce) dostávaťemailom aktuality z tejto stránky, nech mi to napíše (email je v logu hore)