Pràctica 2

Ajudeu-vos de les recomanacions especifícades per acotar la vostra cerca i feu la mateixa cerca a un cercador i a un recull selectiu. Quin tipus d'informació heu trobat a cada un dels llocs, a quina de les dues fonts has trobat informació més adequada per al teu treball? és a text complert? . Avalua la teva cerca