Diccionaris

Diccionaris bilingües

Seleccionant la modalitat de cerca “Castellà-català”, es poden consultar el Diccionari català-castellà i el Diccionari castellà-català d’Enciclopèdia Catalana.

Cada article ofereix la definició en català i les equivalències en castellà, anglès, francès i alemany.

Diccionari lliure, de codi obert.


Diccionaris de dubtes

Diccionari digitalitzat, sonor, de l’estàndard oral de la llengua catalana, que presenta les paraules del corpus en els cinc accents estàndard, a més de l'explicació dels criteris de pronunciació. 


Diccionaris enciclopèdics

Versió renovada de la Gran enciclopèdia catalana en línia de consulta lliure.

Conté 48.000 entrades en català i el seu equivalent en alemany, anglès, castellà, francès i italià, a més d'informació etimològica. La cerca es pot fer des del català, el castellà o l'anglès.

Diccionaris generals
El Diccionari català-valencià-balear (DCVB), també anomenat Diccionari Alcover-Moll, és un diccionari descriptiu i etimològic del cabal lèxic català.
Diccionari normatiu i de referència, publicat per l'Institut d'Estudis Catalans. Estableix la forma i el significat de les paraules reconegudes com a pròpies i generals de la llengua catalana.

Diccionari de la llengua catalana, publicat el 1982 per l'editorial Enciclopèdia Catalana amb l'assessorament de l'Institut d'Estudis Catalans.


Diccionaris inversos

Obra basada en el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Les paraules s'hi ordenen per la terminació. Inclou un cercador d'anagrames (transformació d'un mot en un altre per la transposició de les seves lletres) i una utilitat que escriu qualsevol xifra entre el zero i el mil bilions.
Diccionaris de sinònims i antònims
Diccionari que ens permet conèixer paraules que signifiquen el mateix de la paraula consultada i d'altres de significat contrari.
Diccionari, que a partir de conceptes proporciona informació gramatical i lingüística referida a frases fetes, inclou 5.505 entrades conceptuals i 15.505 expressions lexicalitzades.

Dicconaris per a infants
  • DIDAC: diccionari pensat per a l'aprenentatge del català a l'escola primària i al primer cicle de secundària.

Diccionaris visuals
Primer contacte amb la llengua catalana mitjançant imatges que representen el vocabulari més quotidià.

Diccionari amb il·lustracions dividit en sis capítols: urbanisme, edificis, elements constructius de l'edifici, infraestructures de transport i comunicació, construccions hidràuliques i execució de l'obra

Comments