Presentació

La Xarxa ha esdevingut una immensa font d’informació i, també, una gran “caixa d’eines” on hi podem trobar aplicacions per a practicament totes les fases d’un projecte.


Darrerament està creixent amb força l’oferta d’aplicacions que s’executen en part o totalment des d’Internet o, dit d’una altra manera, des del núvol. Això és el que s’anomena ‘cloud computing’. L’us d’aquestes eines col·laboratives, gratuïtes i molt intuïtives, està canviant la nostra manera de treballar, la gestió de projectes i l'organització de les empreses. Estem davant d'una web cada vegada més intuïtiva (es fomenta l’accessibilitat), més col·laborativa (treballem al núvol)  i més 2.0 (l'interacció és un valor en auge).

 

Aquest curs mostra tots els beneficis del bon ús de les xarxes socials, del treball al núvol i de les noves metodologies associades.