חשיבות המשפחה

חשיבות המשפחה 

 

מנקודת מבטה של החברה:

המשפחה היא סוכן חברות המעביר את הנורמות ואת הערכים של החברה מדור לדור. המשפחה היא אחת החוליות המקשרות בין האדם לחברה. האדם נולד למשפחה אשר באמצעותה הוא משתלב בחברה הכללית.

 

מנקודת מבטו של היחיד:

המשפחה היא קבוצה ראשונית משמעותית ביותר. המשפחה עונה על הצורך של היחיד ביחסים אינטימיים. המשפחה משמשת מסגרת חברתית שבה הוא רוכש את הידע והמיומנויות ההכרחיות לקיומו. המשפחה מהווה תמיכה רגשית וחומרית עבור היחיד.

 

 המשפחה כמוסד אוניברסלי:

אין חברות נטולות משפחה, ולכן המשפחה היא תופעה אוניברסלית . לפי ההסבר הביולוגי: המשפחה היא התשובה ה"טבעית" לסיפוק יחסי המין והולדת ילדים.

לפי ההסבר הסוציו-ביולוגית: התקשרות ארוכת טווח כדאית הן לנשים הזוכות להגנה וסיפוק צרכיהן, והן לגברים הזוכים למונופול על יחסי המין עם בת זוגם ולטיפוח הצאצאים.

לפי הגישה הפונקציונליסטית: המשפחה היא המוסד האידיאלי המאפשר לענות על צרכים אנושיים בסיסיים של הפרט. כמו כן, למשפחה תפקיד מרכזי בתרומתה להמשכיות חברתית וליציבותה של החברה.

 

http://www.slidex.co.il

ויקיפדיה

סוציולוגיה במעגלי חברה: מוסד המשפחה. רכס

 

Comments