סופרויז'ן - הדרכה וליווי מקצועי למאמנים

ן

סופרויז'ן/הדרכה הוא תהליך ליווי מקצועי למאמנים, שסיימו את תהליך ההכשרה ומעוניינים להמשיך ולצמוח כמאמנים.

קבלת הדרכה באופן סדיר מבטיחה שמירה על איכות מקצועית, מאפשרת המשך התפתחות מקצועית, הוא מקום של תמיכה והכלה,הרחבת נקודות מבט וזיהוי דילמות שנעלמו מעיני המאמן. קבלת הסופרויז'ן היא דרישה של איגודי המאמנים בארץ ובחו"ל. 

הרעיון שאנשי מקצוע נעזרים בהדרכה לטובת פיתוח מיומנויותיהם והתמודדותם עם אתגרים בעבודתם נעשה מקובל יותר ויותר ומצביע על התמקצעות, התמחות ומחוייבות להתפתחות מקצועית. כבכל עיסוק מורכב, גם במקצוע האימון, זקוקים המצטרפים החדשים לתחום לאיש מקצוע מיומן, שילווה אותם בצעדיהם הראשונים.
 הדרכה אינה שמורה רק למתחילים! גם מאמנים מיומנים מפיקים תועלת מתהליך מעמיק של חשיבה משותפת וליווי של עמיתים כמקובל במרבית מקצועות הסיוע.

התהליך מתנהל במפגשים פרטניים או בקבוצות קטנות בהתאם לצרכים הספציפיים של המאמנים והמקרים. 
המאמנים מציגים תיאורי מקרה ומקבלים הדרכה מעמיקה וכלים פרקטיים כדי להתמודד בהצלחה עם המקרים.

 
 
Comments