CBT - טיפול קוגניטיבי התנהגותי

טיפול קוגניטיבי התנהגותי (Cognitive Behavior Therapy - CBT) הוא טיפול פסיכולוגי המבוסס על שילוב בין טיפול קוגניטיבי וטיפול התנהגותי.

הטיפול מבוסס על הרעיון לפיו על מנת ליצור שינוי אצל המטופל, יש צורך בשינוי תפיסת המציאות (כפי שמקובל בטיפול קוגניטיבי) לצד צורך בלמידה ותרגול של התנהגויות חדשות (כפי שמקובל בטיפול התנהגותי) ולמעשה, מנסה ליצור שינוי בדפוסי החשיבה (קוגניציה) במקביל לשינוי דרך הפעולה (התנהגות).CBT הינו טיפול קצר מועד, המתמקד ב”כאן ועכשיו” – קשיים, מצוקות ודפוסי חשיבה והתנהגות בעייתיים שגורמים להפרעות רגשיות- בשונה מהתמקדות באירועי עבר וניתוח המשמעות שלהם, כפי שנהוג בטיפול דינאמי.טיפול בגישת CBT עוזר לפתח דפוסים בריאים דרך תרגול מטלות טיפוליות שמטרתן הגברת הביטחון העצמי, הפחתת הצורך בשליטה ופרפקציוניזם, הפחתת מחשבות מעוותות ומטרידות והחזרת תדירות ועוצמת הרגשות הלא נעימים לרמה נורמטיבית. טיפול CBT ממוצע אורך בין 3 ל- 6 חודשים.

טיפול התנהגותי

נשלח 30 בנוב׳ 2013, 7:53 על ידי Einat Berger   [ עודכן 30 בנוב׳ 2013, 8:17 ]

טיפול התנהגותי חותר לשינוי דפוסי ההתנהגות המזיקים שלנו - חיזוקן של ההתנהגויות המועילות והכחדתן של ההתנהגויות שאינן משרתות אותנו, מזיקות ופוגעות באיכות החיים ובתפקוד היומיומי, והחלפתן בדפוסי התנהגות חדשים, פרודוקטיביים ומותאמים למציאות.
דפוסי התנהגות בעייתיים הם דפוסים המובילים למצבים שמעוררים חרדה ולעומתם, הימנעות ממצבים נורמטיביים בשל חרדה או פוביות שונות, דפוסים אלו עלולים לפגוע באיכות חייו של המטופל ולהפריע לו בניהול אורח חיים תקין.
הטיפול ההתנהגותי מבוסס על התיאוריה הביהביוריסטית שעקרונותיה המנחים הן התניות (התניה קלאסית והתניה אופרנטית) וגורס כי דפוסי התנהגות מעוותים או מזיקים הם, בין היתר, תולדה של הרגלי חיים לא נכונים וחוויות אישיות, רגשיות וסביבתיות, שמקורן בעבר שלנו.
ראוי להדגיש כי התיאוריה הפסיכולוגית העומדת בבסיס הטיפול ההתנהגותי מותאמת למציאות המודרנית וגמישה יותר מהתיאוריה הביהביוריסטית ה”קלאסית”.
במסגרת טיפול התנהגותי משתמש המטפל במגוון טכניקות כגון “טיפול בחשיפה”, במסגרתו נחשף המטופל, בהדרגה ובפיקוח המטפל, למצבים אשר זוהו אצלו כמעוררי חרדה. המטופל מקבל כלים כדי ללמוד לשלוט בחרדה ולהתמודד עם המצבים המובילים אליה (תרגילי חשיבה, תרגול נשימות, הרפיה ועוד). הטיפול הוא הדרגתי ומותאם ליכולתו האישית של המטופל.
החלק ההתנהגותי בטיפול הוא למעשה יישום מעשי של החלק הקוגניטיבי - ההתמודדות בפועל עם סיטואציות אמיתיות בחיי היום יום של המטופל.

טיפול קוגניטיבי

נשלח 30 בנוב׳ 2013, 7:51 על ידי Einat Berger   [ עודכן 25 במרץ 2014, 5:11 ]

“קוגניציה” פירושה הכרה; ובהתאם- טיפול קוגניטיבי הוא טיפול הכרתי, כלומר, טיפול המתמקד בדרכי חשיבה וחותר לשנות את האופן בו אנו חווים דברים - באמצעות זיהוי המחשבות הבעייתיות שחולפות לנו בראש בעיצומן של חוויות או בסמוך להן, שינוי הפירוש שאנו מעניקים למחשבות הללו, והחלפתן במחשבות ותובנות אשר מעצימות המשרתות אותנו - ובכך, למנוע את המצוקה והתגובות הקשות המתלוות לרוב למחשבות בעייתיות מסוג זה.
טיפול קוגניטיבי מבוסס על הנחת היסוד החשובה שהתגובות שלנו למה שמתרחש סביבנו מבוססות על תכנים מחשבתיים פנימיים של כל אחד מאיתנו, עליהם ניתן להשפיע ואותם ניתן לשנות, גם אם המצב החיצוני לא משתנה.

השיטה עושה שימוש בכלים קוגניטיביים- באמצעות שיחה, יסייע המטפל לזהות את התכנים הפנימיים הבעייתיים שנבנו במהלך חייו של המטופל; המבוססים בעיקר על פחדים וחוויות עבר ולא על המציאות האובייקטיבית, בחינת הפרשנות והתגובות שלו, וניתוחם באופן שיאפשר תיקון המחשבה בזמן אמת, דרך פירוש מאוזן ומותאם יותר.

אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך.
ודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות.
רבי נחמן מברסלב

 

ניהול עצמי - Self Management

נשלח 30 בנוב׳ 2013, 6:50 על ידי Einat Berger   [ עודכן 30 בנוב׳ 2013, 8:12 ]


ניהול עצמי (ויסות עצמי, שליטה עצמית) זאת התנהגות שהאדם מבצע ללא כפיה חיצונית במצב שהסבירות לביצועה נמוכה מאשר התנהגות מתחרה ומושכת יותר. לניהול עצמי תהיה משמעות קיומית- מימוש היכולת הפוטנציאלית; משמעות מוסרית- שליטה על הדחפים; משמעות חברתית- קבלת כללי התנהגות וחוקים ומשמעות אישית- תחושת כוח, תקווה ובטחון.

על פי המקורות (Beck, Ellis, Bandura ואחרים), ניתן לזהות מספר סיבות לחוסר היכולת בניהול עצמי, כמו: בעיות רגשיות (חוסר הערכה עצמית), חוסר מיומנויות התנהגותיות (של חיזוק עצמי), בעיה קוגניטיבית (קושי בפתרון בעיות).

1-3 of 3