קצור תולדות הזמן 2011 במשכנות

Agenda  לקבלת רשימה הקליקו על
כל ההרצאות מתחילות ב 11:00 גם אם מצויין אחרת - לגוגל יש בעיות באיזורי זמן

משכנות שאננים