links

Hieronder staan enkele verwijzingen naar pagina's elders op het internet waar ook informatie is te vinden over zeldzame rassen en aanverwante zaken. Sommige pagina's zijn in het Engels.
Below are some links to other webpages some dutch some english or other

Algemeen  /General information

Artis Zoo - Amsterdam

Aviornis International Nederland

Bedreigde Belgische Neerhofdieren (België)

Centrum voor Genetische Bronnen, Nederland

Cultureel erfgoed van Nederland

De Nationale Proeftuin

Gezondheidsdienst voor dieren

Historie van Domesticatie

Jacobskruiskruid, feiten en fabels

LTO Nederland

Ministerie van landbouw, natuur en voedselveiligheid

Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH)

Productschappen vee, vlees en eieren

The origin of species - Variation under domestication

Vara's Vroege Vogels


Koepelorganisaties     

ELBARN (European Livestock Breeds Ark and Rescue Net)

Monitoring Institute for Rare Breeds and Seeds in Europe

Rare Breeds International (RBI)

SAVE Foundation


organisaties

Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (Duitsland)

Genetic Heritage Ireland

Rare Breeds Trust of Australia

Rare Breeds Canada

Rare Breeds Survival Trust

Ressources génétiques animales - Organisation

Stichting Levend Erfgoed (België)

Stichting Zeldzaam Huisdier (Nederland)


Databanken

EAAP - Animal Genetic Databank

Kennisbank Zeldzame Landbouwhuisdieren

World Watch List


Ganzen / goose

Twentse Landgans


Eenden/ducks


Duiven/pigeons


http://groups.google.nl/group/eikenburger?hl=nl

© 1999-2015 Stichting Zeldzame Huisdierrassen

Comments