Welkom

 
Welkom op de webstek van het Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel
uitgever van het tijdschrift
Eigen Schoon en De Brabander

 
Via deze webstek willen we u informeren over het reilen en zeilen van onze vereniging.

De inventaris van alle artikels (3.650 !!!) die in ons tijdschrift werden gepubliceerd sinds de allereerste jaargang is beschikbaar
 via de rubriek "Inhoud tijdschrift". Opzoeken kan via de zoekfunctie op deze websiteHernieuwing van het lidgeld 2018
    • Gewoon lid: EUR 35 (met factuur EUR 37)
    • Buitenland: EUR 40
    • Steunend lid: EUR 60
    • Beschermend lid: EUR 100
Te storten op rekening IBAN: BE82 4343 1225 9168 (BIC: KREDBEBB) van het Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant & Brussel, p.a. Kapellestraat 36, 1730 Asse.Het derde nummer van de 100ste jaargang is van de persen gerold. Het betreft een speciaalnummer dat de financiële aspecten van parochies tijdens het Ancien Régime belicht
 • PUT, Eddy, VAN DE VOORDE, Eddy, Kerkelijke financiën: een typologie
 • MINNEN, Bart, Inkomsten uit devotie in plattelandsparochies in een langetermijnperspectief. De casus van Wezemaal, ca. 1450-1800
 • DEWILDE, Brecht, Genereus geloof. De corporatieve financiering van de Leuvense stedelijke religie
 • BERVOETS, Tom, Zielzorg tegen elke prijs? Recurrente uitgaven van tiendheffers in het parochiewezen in 18de-eeuws Brabant (casus Neerwinden-Wange)
 • VAN DE VOORDE, EDDY, VANKEERBERGHEN, Jos, Kerkinkomsten en investeringen. Een toepassing voor Diegem tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621)
 • DE BEUL, Joris, Het financieel beheer van landelijke parochies tijdens het Ancien Regime. Een vergelijking tussen de parochies van Lennik
 • OCKELEY, J., De financieel-economische draagkracht van een gasthuis. Het O.-L.-Vrouwgasthuis te Asse in de 18de eeuw
Subpagina''s (1): Mededelingen