Welkom


 
Welkom op de webstek van het Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel
uitgever van het tijdschrift
Eigen Schoon en De Brabander

 
Via deze webstek willen we u informeren over het reilen en zeilen van onze vereniging.

De inventaris van alle artikels (3.650 !!!) die in ons tijdschrift werden gepubliceerd sinds de allereerste jaargang is beschikbaar
 via de rubriek "Inhoud tijdschrift". Opzoeken kan via de zoekfunctie op deze website


Lidgeld

Oproep hernieuwing lidgeld

Dit kan door overschrijving van EUR 30 op rekening BE82 4343 1225 9168 van het Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel met vermelding "Lidgeld 2017".

Voor leden in het buitenland: EUR 40


Gouwdag 2017

Gouwdag 1 mei 2017

Van Aarschot tot Averbode

08.30:    samenkomst aan de Sint-Catharinakerk te Diegem

09.15:    bezoek aan de OLV-kerk van Aarschot

10.15:    bezoek aan het begijnhof van Aarschot

11.15:    bezoek aan 's-Hertogenmolens te Aarschot

12.30u:  middagmaal in de 's-Hertogenmolens

14.45:    bezoek aan de abdij van Averbode

16.30:    vrij bezoek aan het abdijcafé en/of de abdijwinkel

17.00:     einde van de gouwdag en terug naar Diegem

Inschrijving uitsluitend door de overschrijving van EUR 50 per deelnemer op rekeningnummer BE82 4343 1225 9168 van het Koninklijk Hisorisch Genootschap. Gelieve uiterlijk voor 24 april te betalen.

Graag tot dan


Tijdschrift

Jaargang 2016 is volledig. Hieronder een overzicht van de behandelde onderwerpen.

Jaargang

Naam

Titel

Pagina

2016

Cnops, P.

Het ontstaan van het witloof en de invloed van de witloofteelt te Evere

261-270

2016

De Jonge, F.

Het 'pastoorsfabriekske' of Klein Seminarie te Hoogstraten en zijn Brabantse studenten (2)

189-200

2016

De Win, P.

Jan van Edingen, heer van Kestergat, en zijn oudste zoon Lodewijk werden allebei amman van Brussel in de 15de eeuw

491-534

2016

Dejonghe, F.

Het 'pastoorsfabriekske' of Klein Seminarie te Hoogstraten. Lijst van de studenten afkomstig uit Vlaams-Brabant en Brussel-19

121-132

2016

Eylenbosch, E.

Omtrent Pepersack als oude Brabantse naam

277-280

2016

Gillaerts, P.

Nomen est omen? De familienaam Gillaerts in Brabant: een geval van naamsverandering

215-234

2016

Gillisjans, M.

Kroniek van het Hof ten Elder (Wolvertem)

235-260

2016

Huybens, G.

Fiere Margriet van Leuven

361-372

2016

Jacobs, A.

Stedelijke samenhorigheid in Brabant van 1312 tot 1430: identiteit en ideologie

49-76

2016

Kempeneers, P.

Plaatsnamen in Tielt

1-48

2016

Kempeneers, P.

Twee Tiense toponiemen: Gaas en Viandra

143-144

2016

Kempeneers, P.

Spinde

274

2016

Kempeneers, P.

Hofstad in de Pluimstraat in Brussel (1685)

275-276

2016

Liagre, G.

Bouwgeschiedenis van de protestantse kerk aan de Nieuwe Graanmarkt te Brussel

203-214

2016

Ockeley, J.

Toestanden van de abdijen en kloosters in Vlaams-Brabant en Brussel-19 in het laatste kwart van de 18de eeuw

97-120

2016

Ockeley, J.

Toestand van de abdijen en kloosters in Vlaams-Brabant  en Brussel-19 in het laatste kwart van de 18de eeuw (2)

165-188

2016

Ockeley, J.

Brabantse heiligen

281-282

2016

Ockeley, J.

De martelaren van Gorcum

373-412

2016

Ockeley, J.

Toestand van de abdijen en kloosters in Vlaams-Brabant  en Brussel-19 in het laatste kwart van de 18de eeuw (3)

475-490

2016

Peeters, J.-P.

Het pondgeld als eigenreid facet van de stedelijke fiscaliteit in het laat-middeleeuwse Zoutleeuw

77-96

2016

Stynen, L.

Van Wambeek tot voorbij Volkskunde. Pol de Mont en folklore

441-474

2016

Van De Voorde, E., Vankeerberghen, J.

Regularisatie van 17de eeuwse kerk- en h. geestrekeningen. Bijdrage tot de plaatselijke geschiedenis van Diegem en omstreken (1615-1623)

145-164

2016

Van Den Akker, D.

Miracolo!

413-440

2016

Van Der Elst, W.

Arenbergstraat …

201-202

2016

Van Droogenbroeck, F.

Getouwtrek om Brabantse heiligen tijdens de 11de eeuw

283-322

2016

Van Grunderbeek, M.-C., Jacobs, M.

Sinte Wijen van Anderlecht, belijder

333-360

2016

Vanhoof, F.

Een oorlogsmonument in elke parochiekerk in het aartsbisdom Mechelen

133-142

2016

Vannnieuwenhuyze, B.

Brandpreventie en -bestrijding in laatmiddeleeuws Brussel (Brusselse bronnen, dl. III)

535-552

2016

Verleyen, W.

De familie Verleyen-Engels van Sint-Pieters-Leeuw in mei 1940

271-273

2016

Verleyen, W.

Wie was de H. Alena van Vorst

323-332


Subpagina''s (1): Mededelingen