Tiritiri Matangi

Både Maorier og Europæere formåede på ganske kort tid at introducere en lang række dyr som ikke hørte hjemme i den New Zealandske fauna, og for de indfødte dyr var resultatet katastrofalt.

En lang række unikke dyrearter er allerede uddøde og mange er mere eller mindre udrydningstruet. Et eksempel er fuglearten takahe, som kun findes i NZ og den totale bestand er omkring 250 individer.

I et forsøg på at bevare nogle af disse arter for eftertiden har man udvalgt flere mindre New Zealandske øer til agere en slags "ark" for den truede fauna. Disse øer er blevet ryddet for ikke-oprindelige dyr og planter, hvorefter man har udsat de truede arter og forsøgt at give dem så gode vilkår som muligt.

Et af disse reservater er Tiritiri Matangi beliggende på en lille ø ca. 30 km fra Auckland. Øen var oprindeligt brugt til landbrug, men blev i 1984 omdannet til reservat. Der er begrænsninger på hvor mange gæster der må komme over på øen per dag, så man skal derfor være ude i god tid før et evt. besøg.

Læs mere om Tiritiri Matangi her:

http://www.tiritirimatangi.org.nz/