ALV 2015 (21 mei)

 Hier treft u de agenda, met links naar de stukken van de ALV van 2015.

Algemene ledenvergadering EGV - 2015
(donderdag 21 mei 2015, 20.00 uur, de Hilt, Hasselaarlaan 1c, Eemnes)

AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring van de notulen jaarlijkse ALV 2014 (15 mei 2014, link) en buitengewone ALV  (30 juni 2014, link)
 4. Jaarverslag 2014 (link)
 5. Financieel jaarverslag 2014 (resultatenrekening, link, en balans, link)
 6. Verslag kascommissie (link)
 7. Verlenen decharge
 8. Verkiezing nieuwe kascommissie
 9. Subsidiebeleid gemeente
 10. Begroting 2016 (linken contributievoorstel 2015-2016 (link).
 11. Bestuur en verkiezing leden

Kandidaten kunnen zich opgeven bij de voorzitter (voorzitter@egveemnes.nl)

-          Aftredend per 1.7.2014, Peter Junge (vice-voorzitter), Krijn Haasnoot (penningmeester) en Martijn Gebbink (algemeen bestuurslid).

-          Kandidaten: Caroline de Haan-Zandstra (penningmeester), Katinka van Beek (algemeen bestuurslid).

-          Reglementair aftredend (herkiesbaar), Rob Scheffer (bestuurslid, ledenadministratie).

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Notulen ALV en BALV 2014, Jaarverslag 2014, Financieel jaarverslag 2014 (resultatenrekening en balans), begroting 2016 en contributievoorstel 2015-2016 vindt u (via de links) op onze website (www.egveemnes.nl). U kunt ze ook opvragen via de secretaris (secretaris@egveemnes.nl).

Ċ
EGV Eemnes,
4 mei 2015 05:10
Ċ
EGV Eemnes,
4 mei 2015 07:16
Ċ
EGV Eemnes,
5 mei 2015 03:20
Ċ
EGV Eemnes,
4 mei 2015 05:06
Ċ
EGV Eemnes,
4 mei 2015 04:41
Ċ
EGV Eemnes,
4 mei 2015 04:38
Ċ
EGV Eemnes,
4 mei 2015 04:39
Ċ
EGV Eemnes,
4 mei 2015 07:16
Ċ
EGV Eemnes,
4 mei 2015 04:49
Comments