Дечје дружине у књижевним делима и животу

Овим пројектом ученици су повезивати учење и ваншколско искуство. Путем сарадње и комуникације развијали хуманистичка знања и свест о одговорном понашању у демократском друштву. Ученици су истраживати зашто и како се формирају дечје дружине у књижевним делима и животу. Анализирали јаке и слабе стране дружина, како дружине решавају проблеме и конфликте и упоређивали резултате истраживања са животним ситуацијама. Размишљали о снази и могућностима деловања дружине на пољу хуманости, екологије, културе и забаве, здравих стилова живота. Покренули су конкретну акцију како би у пракси проверили и применили стечена знања.
Кључне речи: дружине, књижевност и живот, активизам, хуманост


Comments