ÜNİVERSİTELER

Sitemizden ayrılmamak için sağ tıklayıp yeni pencerede açınız.
 

 

A-B                    K-L-M

Ankara                        Karadeniz Teknik

Anadolu                       Kafkas 

Atatürk                        Kocaeli  

Akdeniz                       Kırıkkale

                                    Koç

Balıkesir                      Marmara  

Başkent                       Muğla 

Boğaziçi                       Maltepe

Bilkent                         Mersin

Bahçeşehir

Beykent                     N-O-Ö-P-R

                                    Niğde

C-Ç                  Osmangazi    

Cumhuriyet                 Pamukkale 

Çukurova  

Çanakkale                 

Celal Bayar                S-Ş-T-U-Ü

Çankaya                     Selçuk   

                                   Süleyman Demirel

D-E-F               Sabancı

Dicle                           Sakarya

Dokuz Eylül                Trakya

Dumlupınar                 Uludağ 

Doğuş

Ege   

Erciyes                        V-Y-Z

Fırat                             Yeditepe 

                                     Yıldız Teknik

G- H -I- İ-J

Gazi  

Gaziantep

Galatasaray 

Gaziosmanpaşa 

Hacettepe

Harran

İstanbul  

İstanbul Teknik

İstanbulKültür                                         

İnönü 

Işık