Kalender

Få klubben sin kalender på din PC eller mobil. Kalenderne oppdateres fortløpende. Mer informasjon kommer.

Abonner på kalender

Du kan integere klubbens kalendere i din egen kalender-app på mobil og PC. Dersom du bruker Google Kalender anbefales det å legge inn disse kalenderne der slik at de automatisk blir synlig på alle dine enheter.

Fellesskyting

https://calendar.google.com/calendar/ical/85dkbnf5e8tb0f91cjli18hl0c%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Stevner

https://calendar.google.com/calendar/ical/4ddm5jtr3pho1hqvoi5pa5prb4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Teknikktrening

https://calendar.google.com/calendar/ical/dn1qdr3ak1bkb72t28g6gui7fc%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Kalender i nettleser

Vis klubbens kalendere direkte i nettleseren din.

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=85dkbnf5e8tb0f91cjli18hl0c%40group.calendar.google.com&src=4ddm5jtr3pho1hqvoi5pa5prb4%40group.calendar.google.com&src=dn1qdr3ak1bkb72t28g6gui7fc%40group.calendar.google.com&title=Egersund%20Pistolklubb&showTz=0&hl=no&ctz=Europe%2FOslo