Utlån av klubbvåpen.

Post date: Oct 26, 2017 2:14:36 PM

Styret har i lengre tid vurdert praksisen rundt utlån av klubbens våpen. Styret har besluttet å ikke gjøre noen endringer i praksisen rundt utlån. Det er dermed fritt for alle klubbens medlemmer å låne klubbens våpen enten det er på treninger eller på stevner.

For utlån til stevner kreves det at våpen og ammo kvitteres ut og oppbevares av et medlem, med våpenkort for håndvåpen, som på stevnet kan låne ut våpenet videre til de som ønsker det.

De som enda ikke har meldt seg inn i klubben vil få låne våpen på trening som før.