Trenerkurs 1

Post date: Feb 25, 2013 10:23:05 AM

Trenerkurs 1

EPK ser for seg å arrangere Trenerkurs 1 i løpet av våren/forsommeren. (hvis ikke mulighet tar vi et internt skyteleder/standplassleder kurs)

Med dette kurset blir du utdannet som Trener på klubbnivå samt du får en stor fordel og tips for egenutvikling av egen trening/skyting

Det er en teoretisk og en praktisk del.

Klubben ønsker at 8-10 stk. tar et slikt kurs. Slik at EPK får flere til å praktisere som skyteleder og instruktør på treninger, samt standplassleder stevner.

På en slik måte kan vi øke kvaliteten på treningskveldene og få mer ut av hver enkelt skytter.

Kurset er gratis og går som regel over en helg. (Krever egeninnsats)

Instruktøren er ekstern og kommer som regel fra forbundet.

Påmelding på liste i klubblokalet.