Sikkerhetskurs - påmelding

Post date: Mar 12, 2012 9:29:53 AM

Det vil bli arrangert sikkerhetskurs i regi av EPK forsommeren 2012, stipulert mai/juni. Sikkerhetskurset må tas før førstegangskjøp av håndvåpen.

EPK oppfordre alle til å ta dette kurset uavhengig av våpenkjøp

Det blir teoretiske og pratiske deler og blir avsluttet med en ”eksamen”

Kurset går over 2 kvelder fra 18.00 – 21.00

Kurset blir gjennomført ved min. 10 deltakere.

Pris kr 500,- (betales ved møtestart)

Påmelding fortløpende på oppsatt liste i lokalene i Årstadfjellet eller til egerpk@gmail.com eller leder/nestleder

(Bindende påmelding)