Reglement for tildeling av nøkler til pistolbanene

Post date: Jan 18, 2015 11:57:26 AM

Her finner dere reglene for tildeling av nøkler til Fotland og Årstadfjellet pistolbaner.