Møte 16.06.2016 kl 18 i tunnelen med Wenche Horten fra Norges skytterforbund.

Post date: Jun 13, 2016 5:32:57 AM

Vi ønsker at klubben vår skal bli enda bedre, og derfor vil vi gjennomføre et møte der vi ønsker din mening.

Selv om mye fungerer fint i dag, ønsker vi å bli mer bevisst på hva folk i klubben synes er viktig. Da kan vi legge til rette tiltak som er enda mer i tråd med medlemmenes ønsker og bidra til å skape et enda bedre aktivitetstilbud, bedre miljø og et godt ”indre liv” i klubben.

På møtet skal vi:

1. Finne ut hva som fungerer godt i dag?

2. Finne ut hva som kan fungere enda bedre enn i dag?

Resultatet av møtet blir en enkel tiltaksplan der vi definerer hva mange i klubben ønsker at vi skal gjøre.

Hvis du kommer vil du:

* Bli enda bedre kjent med andre i klubben

* Bidra til enda bedre aktivitetstilbud og miljø i klubben

* Bidra til at klubben arbeider med konkrete tiltak som er i tråd med medlemmenes ønsker

Vi ønsker dine meninger – så bli med!