Klubbmesterskap Hurtig — 19 og 22 juni 2017

Post date: Jun 15, 2017 10:59:01 AM

19 og 22 juni 2017 blir det klubbmesterskap i hurtig på Fotland.

I år blir det mulighet å skyte: fin, grov, militær, revolver, spesialpistol og spesialrevolver.

Fin og grov skytes med beste hånd og resten skytes med 2 hender.

For de som ikke har våpen selv er klubbens våpen til utlån (Fin: Benneli og militær: CZ Shadow).

Vi har forhåndspåmelding for å unngå lang ventetid.

For påmelding send SMS til 977 11 360 med følgende info:

- Navn

- PersonId (Står på ditt startkort)

- Klasse

- Våpengren

- Ønsket dato (19 / 22)

- Ønsket klokkeslett (17:00 / 18:30 / 20:00)

Kontaktperson: Kjetil Ellertsen