Innkalling til Årsmøte for 2012

Post date: Dec 30, 2012 4:15:33 PM

Årsmøte Egersund Pistolklubb

Onsdag 30. Januar 2013, klokken 19.00

Sted: Årstadfjellet Pistolbane

Alle medlemmer hjertelig velkommen

Organisasjonsplanfor EPK ligger her for gjennomlesing.

Forslag (skriftlig) må være EPK i hende senest 2 uker før årsmøte

Årsmøte for 2012

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

Sak 3: Valg av dirigent og sekretær, samt 2 til å skrive under på protokoll.

Sak 4: Behandling av årsmelding.

Sak 5: Behandling av revidert regnskap.

Sak 6: Vedtak av budsjett.

Sak 7: Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

Sak 8: Kontingent.

Sak 9: Innkomne forslag

Sak 10: Valg.

Sak 11: Premiering.