Innkalling til Årsmøte EPK

Post date: Dec 18, 2013 10:35:46 AM

Årsmøte Egersund Pistolklubb

Mandag 27. Januar 2014, klokken 18.00 (dørene åpnes 17.50)

Sted: Årstadfjellet Pistolbane

Alle medlemmer hjertelig velkommen

Komplette dokumenter til årsmøte ligger her.

Organisasjonsplanfor EPK ligger her for gjennomlesing.

Lov for Idrettslag liggerher for gjennomlesing

Forslag (skriftlig) må være EPK i hende senest 2 uker før årsmøte

Årsmøte for 2013

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede.

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

Sak 3: Valg av dirigent og sekretær, 2 til å skrive under på protokoll samt tellekorps 2 stk.

Sak 4: Behandling av årsmelding.

Sak 5: Innkomne forslag.

Sak 6: Kontingent.

Sak 7: Behandling av revidert regnskap.

Sak 8: Vedtak av budsjett.

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10: Behandle Lov for idrettslag

Sak 11: Valg.

Sak 12: Premiering.