Innkalling til Årsmøte 2017.

Post date: Jan 22, 2018 8:02:14 PM

Årsmøtet avholdes onsdag 21.02.18 kl. 19:00 i Årstadfjellet.

Saker til årsmøtet må være styret i hende senest onsdag 7. februar. Saker sendes til egerpk@gmail.com eller pr. post til Egersund Pistolklubb, Postboks 243, 4379 Egersund.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på idrettslagets her på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen.