Innkalling til årsmøte 21 februar 2019

Innkalling til Årsmøte i Egersund Pistolklubb torsdag 21. Februar 2019 kl. 19:00.

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 7. Februar.

Årsmøte dokumentene gjøres tilgjengelig her på våre hjemmesider senest en uke før årsmøtet.