Fotland900

Post date: Apr 19, 2016 6:55:50 PM

Søndag 24.04 prøve me okke på en Fotland900.

3 halve hurtigseria med Fin, Revolver og Militær

Totalt 90 skudd.

Legge sammen di 3 rundan

Satse på godt ver og pølsing mydlå slagan.

Kun 10 plasse.

Første mann til mølleren får malt det reneste melet.

Kontakt Kjetil Ellertsen på 97711360