Flytting av Sandnes PK sitt stevnet nr 1212068

Post date: Mar 18, 2012 6:03:37 PM

Feltstevne som var oppsatt 07.04.2012 på Hommeland er flyttet til se under, pga påske.

Med Venlig Hilsen

Sandnes PK