Feilsendt betalingsinformasjon

Post date: Mar 1, 2016 12:49:59 PM

Klubben har fått meldinger om at en del har fått e-post med betalingsinformasjon. Når en går inn i min idrett finner en et medlemskort der betaling er bekreftet mottatt. Det er ukjent for klubben hvorfor dette har skjedd. Klubben har IKKE sendt ut kontingenten enda. Vi ber derfor alle om å se bort ifra dette varselet og beklager feilen. Vi jobber nå med å finne ut hva som har gått galt.