Det arbeides på Fotland

Post date: Feb 19, 2011 5:43:45 PM

Det arbeides dugnad på Fotland vinteren/vår 2011.

Det hogges og ryddes en del tre for å "frigjøre" standplass fra naturen.

Trærne skal brukes til material ved bytte av tak og takstoler på standplass og ved

Standplassen gjøres klar for fremtiden og sårt trengt fornying av tak og takstoler/sperr.

Skivebuene har blitt flyttet sammen og det er anlagt parkeringsplass nærmere standplass til skyteleder, HC, og bil til syketransport under skyting/stevner.