Byggeaktivitet på Fotland

Post date: Sep 8, 2011 7:04:05 PM

Dalane Videregående skole har begynt jobben med utvidelse og rehabilitering av standplassen på Fotland.

Se link for tegninger

Her kommer bilder fra arbeidet fortløpende:

26. August 2011

9. September 2011

30. September 2011

5. November 2011

Einar er i gang med riving av bakveggen på den gamle standplassen

Vi fikk skåret opp en del av trærne vi felte i samband med utbygging av standplass, mye fin material her.

12. November

Riving av taket på standplassen slik at nye takstoler kan bli montert.

Januar 2012

Yrkesskolen er i gang med takstoler

Februar 2012

Taket er oppe og snart tett

Størrelsen inne på standplass begynner å syne. Utepmrådet viser det er byggeaktivitet og trenger en god opprydding etter hvert.

Mars 2012

Brystet og bakveggen har fått kledning på seg og taket er snart klar for takstein.

April og Mai 2012

Taksteinene er heist opp på taket..

Nå begynner jobben med taksteinen og ta form.

Mai 2012

Støyping av gulv inne på standplassen

Dugnadsgjengen er klar til dyst. (Graham, Einar, Ingvar Gjert og Tor Ragnar)